Takläckage - Vi hjälper till med hela takprojektet

En man arbetar på ett tak

Ett tak som inte får regelbundet underhåll eller som inte har lagts på rätt sätt riskerar att släppa in fukt som leder till takläckage. Taket håller dessvärre inte för evigt. Själva läckaget kan pågå under lång tid innan det blir en takläcka inne i bostaden. För att förebygga att det läcker in kan vi på Stockholm Takrenovering hjälpa dig att få ett tak som kommer hålla i många år framöver.

Dåligt underarbete leder till problem

Taket får utstå påverkan från både väder och vind under alla årstider. Ett vanligt problem är dolda fel som orsakas av att underarbetet inte är utfört korrekt och ofta kan det vara ett stort fel som inte syns på utsidan. I värsta fall märks det först efter en takläcka. Därför är det viktigt med ett ordentligt och fackmannamässigt utfört underarbete vid takrenovering. Takrenoveringar ska alltid utföras av hantverkare med rätt kompetens.