TAKSKOTTNING BRF. FARSTA, SKÖNSTAHOLM

Takskottning av bostadsrättsförening på Lördagsvägen i Farsta. Snöröjning stort tak. Vårt team inledde skottningen med att ta bort mängder av istappar som kunde utgöra en fara för människor på marken om de rasade ner. Takskottningen skedde i flera omgångar för att undvika att sätta takkonstruktionen i svängning. Om du funderar på att anlita professionell snöskottning till vintern är du välkommen att kontakta vårt team.

Läs mer här om takläggaren som utförde takskottningen i Farsta.